Văn Bản

Thông Báo Dịch Vụ Phi Tư Vần Cắt Tỉa Thảm Cỏ, Cây Viền, Cây Hàng Rào, Cây Cảnh; Dọn Lá Khô Và Hốt Lá Khô Trên Mái Nhà; Cho Thuê Cây, Chăm Sóc Cây Xanh, Bồn Cây Bệnh Viện Nhi Đồng 2 Năm 2024 27/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu dịch vụi với nội dung cụ thể như trong file đính kèm

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Lựa Chọn Đơn Vị Thẩm Định Giá "Quyền Khai Thác, Cung Cấp Dịch Vụ Căn Tin Và Quầy Bách Hóa Phục Vụ Nhu Cầu Của Bệnh Nhân, Thân Nhân Bệnh Và Cán Bộ Viên Chức, Người Lao Động Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2" 27/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo về việc lựa chọn Đơn vị thẩm định giá “Quyền khai thác, cung cấp Dịch vụ Căn tin và Quầy bách hóa phục vụ nhu cầu của bệnh nhân, thân nhân bệnh và Cán bộ...

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB số 546) 26/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu dịch vụ với nội dung cụ thể như trong file đính kèm.

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông báo mời phỏng vấn 25/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Tuyển Dụng Ngày 19/3/2024 20/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Luật phòng, chống tham nhũng 15/03/2024

Quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Tác giả: Bệnh viện Nhi đồng 2

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Gói Thầu "Dịch Vụ Phi Tư Vấn Diệt Và Kiểm Soát Chuột, Muỗi, Mối Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2 Năm 2024-2026" 14/03/2024

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu Dịch vụ phi tư vấn Diệt và kiểm soát Chuột , Muỗi , Mối  tại Bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2024-2026 

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Gói Thầu "Dịch Vụ Phi Tư Vấn Bảo Trì Camera Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2 Năm 2024 - 2026" 14/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Dịch vụ Phi tư vấn Bảo trì camera tại Bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2024-2026” 

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Gói Thầu "Mua Sắm Hộp Mực In Năm 2024" 14/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm hộp mực in năm 2024"

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Về Việc Mời Báo Giá  14/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu "Dịch vụ phi tư vấn bảo trì, vệ sinh và thay thế vật tư máy lạnh cho các khoa phòng năm 2024"

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Gói Thầu "Mua Sắm Hàng Hóa Chi Trả Phụ Cấp Độc Hại Bằng Hiện Vật Năm 2024" 14/03/2024

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu Mua sắm hàng hóa chi trả phụ cấp độc hại bằng hiện vật năm 2024

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Gói Thầu "Thuê Dịch Vụ Cung Cấp Đồ Vải: Đồng Phục Bệnh Nhân, Áo Choàng, Drap Giường, Khăn Và Dịch Vụ Giặt Ủi Đồ Vải Bệnh Viện Nhi Đồng 2 Năm 2024 Và 2025 11/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thuê dịch vụ cung cấp đồ vải: Đồng phục bệnh nhân, áo choàng, drap giường, khăn và dịch...

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Tuyển Dụng Ngày 06/03/2024 07/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB 414) 06/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm thiết bị y tế, linh kiện phụ kiện thay thế cho thiết bị năm 2024”

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB 415) 06/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm thiết bị y tế lần 2 năm 2024-2025”

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

<<  < 2 3 4 5 6 >  >>