Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông báo về việc mời báo giá Tư vấn khảo sát và lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Thuê dịch vụ công nghệ thông tin phần mềm quản lý bệnh viện (HIS), phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS), phần mềm thông tin xét nghiệm (LIS) và phần mềm bệnh án điện tử (EMR) làm cơ sở triển khai mô hình bệnh viện thông minh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2”

Ngày đăng:  11/06/2024

 
Lượt xem: 1041

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu Tư vấn khảo sát và lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Thuê dịch vụ công nghệ thông tin phần mềm quản lý bệnh viện (HIS), phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS), phần mềm thông tin xét nghiệm (LIS) và phần mềm bệnh án điện tử (EMR) làm cơ sở triển khai mô hình bệnh viện thông minh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2”

 

Kính mời các đơn vị / nhà cung cấp dịch vụ Tư vấn gửi Hồ sơ chào giá theo thông tin trong file đính kèm

File đính kèm:

- Số 1354/TB-BVNĐ2

 

Đăng bởi: P.Hành chính quản trị

[Trở về]

Các tin khác