Tài Liệu

Early diagnosis and adequate treatment in the neurogenic bladder 29/06/2016

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Fecal microbiota transplantation for treatment recurrent clostridium difficile 29/06/2016

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Liệu pháp bù dịch ở trẻ đang hồi sức tích cực 23/05/2016

  

Tác giả: CN. Thiên Phước

Sinh lý học và kiểm soát đường thở ở trẻ em 20/05/2016

   

Tác giả: CN. Thiên Phước

Symptomatic treatment of the cough inwhooping cough 29/04/2016

Xem chi tiết:

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Steven-Johnson and Toxic epidermal necrosis sjs and ten 29/04/2016

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Neonatal Hypoxic – Ischemic Encephalopathy 29/04/2016

Xem chi tiết:

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Azathioprine-Immunosuppressive drug for myasthenia gravis 29/04/2016

Xem chi tiết:

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Fungal urinary tract infection 30/03/2016

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Exhaled nitric oxide measurement in diagnose and manage asthma 30/03/2016

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Anaphylaxis in anesthesia 30/03/2016

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

First-line Vasopressorin Septic ShockDopamine vs Epinephrine 05/02/2016

Xem chi tiết:

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Postoperative congenitalesophageal atresia complications: a review 05/02/2016

Xem chi tiết: 

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Laparoscopic hepatectomy in children 05/02/2016

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Compared with the landmark-guided approach and ultrasound-guided cannulation 05/02/2016

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

 < 1 2 3 4 5 >  >>