Tài Liệu

Ivig, pacemaker and ecmo in acute myocarditis 18/05/2017

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Update sepsis and septic shock 2016 18/05/2017

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Serum Albumin vs Outcomes in Critically Ill Children 18/05/2017

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Transient Myeloproliferative Disorder 10/04/2017

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Speech therapy in treatment children language disorders 10/04/2017

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Pediatric Turbinate Hypertrophy 10/04/2017

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Vein of galen malformation 07/03/2017

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Medical expulsive treatment in pediatric urolithias  07/03/2017

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Quy trình hút đàm mũi miệng 04/03/2017

Xin xem tại đây/upload/files/KT%20hut%20dam%20MUI%20MIENG.pdf  

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

chăm sóc bệnh nhân có lỗ tiểu thấp 16/02/2017

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Chăm sóc bệnh nhân có hậu môn tạm 16/02/2017

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Quy trình hút đàm kín 16/02/2017

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Quy trình hút đàm qua nội khí quản 16/02/2017

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Chăm sóc bệnh nhân có catheter tĩnh mạch trung ương  16/02/2017

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

 < 1 2 3 4 5 >  >>