Tài Liệu

Nuôi ăn qua lỗ mở dạ dày ra da 10/03/2018

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Kỹ thuật phụ bác sĩ bơm Suffactant 10/03/2018

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Chăm sóc bệnh nhân mổ tim hở 10/03/2018

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Chọc dò tủy sống 10/03/2018

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Chăm sóc bệnh nhân thoát vị rốn- hở thành bụng 10/03/2018

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Chăm sóc bệnh nhân teo thực quản 10/03/2018

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Cấp cứu ngưng tim ngưng thở 10/03/2018

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Quy trình nuôi ăn qua sonde dạ dày 10/03/2018

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Quy trình rút sonde dạ dày 10/03/2018

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Quy trình thực hiện y lệnh miệng 10/03/2018

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Antimicrobial prophylaxis 02/03/2018

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Surgical Antibiotic Prophylaxis 08/02/2018

Xem chi tiết:

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Ventilation with lower tidal volumesin pediatric ards 08/02/2018

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

 < 1 2 3 4 5 >  >>