Tài Liệu

Phác đồ điều trị Nội Trú Bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2016 05/06/2017

Xem chi tiết phác đồ điều trị Nội trú

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Vai trò của Linezolid trong điều trị MRSA 30/05/2017

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Night sweats in children 30/05/2017

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Hematological scoring system in early diagnosis of neonatal sepsis 23/05/2017

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Ivig, pacemaker and ecmo in acute myocarditis 18/05/2017

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Update sepsis and septic shock 2016 18/05/2017

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Serum Albumin vs Outcomes in Critically Ill Children 18/05/2017

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Transient Myeloproliferative Disorder 10/04/2017

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Speech therapy in treatment children language disorders 10/04/2017

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Pediatric Turbinate Hypertrophy 10/04/2017

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Vein of galen malformation 07/03/2017

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Medical expulsive treatment in pediatric urolithias  07/03/2017

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Quy trình hút đàm mũi miệng 04/03/2017

Xin xem tại đây/upload/files/KT%20hut%20dam%20MUI%20MIENG.pdf  

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

 < 1 2 3 4 >  >>