Thông tin tuyển dụng 23/08/2011

 

Tác giả: Phòng TCCB

Mẫu đăng ký triển khai kỹ thuật mới tại bệnh viện Nhi đồng 2 18/08/2011

Phòng Kế hoạch tổng hợp thông báo đến các khoa, phòng bệnh viện Nhi đồng 2 mẫu đăng ký triển khai kỹ thuật mới . Sau khi đăng ký và ghi đầy đủ thông tin trên mẫu ,  gửi  về cho CN.Lục Quả - Phòng KHTH bệnh viện.

Tác giả: Phòng Kế hoạch tổng hợp

Thông tin liên quan đến chất DIDP trong viên nén Augmentin 375mg 28/07/2011

Sở Y tế nhận được công văn số 10006/QLD -TT ngày 22/7/2011 Cục Quản lý Dược -Bộ Y tế về việc thông tin liên quan đến chất DIDP trong viên nén Augmentin 375mg .

Tác giả: Ban Biên Tập

Thông báo nghĩ Lễ 30/4 và 1/5 28/04/2011

 

Tác giả: Phòng KHTH

Tập huấn hướng dẫn tiếp nhận, thu dung,chẩn đoán và điều trị cúm A (H1N1 và H5N1) 06/04/2011

Thực hiện theo kế hoạch phòng chống bệnh cúm A/H1N1, H5N1 của bệnh viện Nhi Đồng 2, kế hoạch số 4188/KH-UBND ngày 17/08/2009 của Ủy Ban Nhân Dân  và công văn số  1275/SYT – NVY của Sở Y tế gửi BV.NĐ2, Phòng Kế hoạch Tổng hợp phối hợp với Khoa...

Tác giả: Phòng KHTH

<<  < 7 8 9