Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá

Ngày đăng:  08/01/2024

 
Lượt xem: 1593

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm thiết bị y tế lần 1 năm 2024-2025" với nội dung như trong file đính kèm

Kính mời đại diện các đơn vị nộp bản báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên

File đính kèm

- Số 25/TB-BVNĐ2

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

Đăng bởi: P. Vật tư - Thiết bị y tế

[Trở về]

Các tin khác