Quy trình thụt tháo 2014 07/03/2015

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc Bn hẹp da quy đầu 2014 07/03/2015

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc và theo dõi Bn chấn thương sọ não 2014 07/03/2015

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc và theo dõi Bn thông tiểu lưu 2014 07/03/2015

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Cúm A H7N9 2 slide 05/03/2014

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Cúm A H7N9 6slide 05/03/2014

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Phòng ngừa cúm A H7N9 2 slide 05/03/2014

xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Phòng ngừa cúm A H7N9 6 slide 05/03/2014

xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc bệnh nhân sôt xuất huyết 2013 09/02/2014

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc bệnh nhân suy thận mạn 2013 09/02/2014

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc bệnh nhân co giật 2013 09/02/2014

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Kỹ thuật tiêm tĩnh mạch 2013 09/02/2014

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Kỹ thuật tiêm bắp 2013 09/02/2014

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Kỹ thuật tiêm dưới da 2013 09/02/2014

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc BN mở khí quản  09/02/2014

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

 < 1 2 3 4 >  >>