Từ Trái Tim Đến Trái Tim

Danh sách nhà hảo tâm tháng 8/2016 14/09/2016

Các hoạt động hỗ trợ của mạnh thường quân trong tháng 8  

Tác giả: Bộ phận trợ giúp bệnh nhân nghèo

Con bà Thị Quyền 1 & 2 (song sinh) 17/08/2016

Địa chỉ: Ấp Mảng Cải, Lộc Thiển, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước Dân tộc: Stiêng

Tác giả: Bộ phận trợ giúp bệnh nhân nghèo

Danh sách nhà hảo tâm tháng 7/2016 11/08/2016

   

Tác giả: Bộ phận trợ giúp bệnh nhân nghèo

Danh sách nhà hảo tâm tháng 6/2016 11/07/2016

Danh sách nhà hảo tâm 6/2016

Tác giả: Bộ phận trợ giúp bệnh nhân nghèo

Danh sách nhà hảo tâm tháng 05/2016 20/06/2016

Danh sách nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 2 tháng 05/2016.

Tác giả: Tổ công tác xã hội

Danh sách nhà hảo tâm tháng 04/2016 16/05/2016

Danh sách nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 2 tháng 04/2016.

Tác giả: Tổ công tác xã hội

Danh sách nhà hảo tâm tháng 03/2016 11/04/2016

Danh sách nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 2 tháng 03/2016.

Tác giả: CN. Thiên Phước

Danh sách nhà hảo tâm tháng 02/2016 08/03/2016

Danh sách nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 2 tháng 02/2016.

Tác giả: CN. Thiên Phước

Danh sách nhà hảo tâm tháng 01/2016 17/02/2016

Danh sách nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 2 tháng 01/2016.

Tác giả: CN. Thiên Phước

Tấm lòng chung tay vì trẻ em có khiếm khuyết tim bẩm sinh 22/01/2016

Vừa qua, bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện thành công các trường hợp phẫu thuật can thiệp tim mạch cho các bé từ 01 đến 03 tuổi. Tất cả các trường hợp trẻ mắc phải bệnh lý tim mạch được phẫu thuật đã vược qua được những khó...

Tác giả: CN.Thiên Phước

Danh sách nhà hảo tâm tháng 12/2015 11/01/2016

Danh sách nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 2 tháng 12/2015.

Tác giả: CN. Thiên Phước

Danh sách nhà hảo tâm tháng 11/2015 07/12/2015

Danh sách nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 2 tháng 11/2015.

Tác giả: CN. Thiên Phước

Danh sách nhà hảo tâm tháng 10/2015 10/11/2015

Danh sách nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 2 tháng 09/2015.

Tác giả: CN. Thiên Phước

Danh sách nhà hảo tâm tháng 09/2015 12/10/2015

Danh sách nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 2 tháng 09/2015.

Tác giả: CN. Thiên Phước

Danh sách nhà hảo tâm tháng 08/2015 10/09/2015

Danh sách nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 2 tháng 08/2015.

Tác giả: CN. Thiên Phước

<<  < 2 3 4 5 6 >  >>