Thông báo gia hạn thời gian đấu giá 29/01/2018

Bệnh viện Nhi đồng 2 thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đấu giá gói thầu cho thuê mặt bằng phục vụ thức ăn, bách hóa...

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hân

Thông báo mời Điều dưỡng tham dự sơ tuyển vòng lý thuyết 18/01/2018

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các Điều dưỡng có tên theo danh sách đến tham dự sơ tuyển – vòng  lý thuyết Thời gian: 13 giờ 30 ngày thứ ba 23 tháng 01 năm 2018 Địa điểm: Hội trường B Vui  lòng mang theo Chứng minh nhân dân....

Tác giả: Phòng Tổ chức

Thông báo mời Điều dưỡng mới tham gia khóa huấn luyện 02/12/2017

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các Điều dưỡng có tên sau đây đến tham gia khóa huấn luyện Thời gian: 7 giờ 30 ngày thứ hai 11 tháng 12 năm 2017 Địa điểm: Phòng Huần luyện 1

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Thông báo mời Điều dưỡng mới tham dự sơ tuyển vòng thực hành 07/11/2017

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các Điều dưỡng có tên theo danh sách đến tham dự sơ tuyển Điều dưỡng mới vòng thực hành.   Thời gian: 07 giờ 30  ngày thứ năm 09 tháng 11 năm 2017 Địa điểm: Phòng skill lab ( Khu Đào tao huấn...

Tác giả: Phòng Tổ chức

Thông báo mời Điều dưỡng mới tham gia phỏng vấn 28/10/2017

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các Điều dưỡng có tên theo danh sách đến phỏng vấn Thời gian: 7 giờ 30 ngày thứ sáu 02 tháng 11 năm 2017 Địa điểm: Văn phòng PIC ( Khu huấn luyện đào tạo) Khi đến phỏng vấn, xin vui lòng đem...

Tác giả: Phòng Tổ chức

Thông báo gia hạn thời gian mời đấu giá gói thầu 'Hợp tác mở siêu thị tiện ích tại Bệnh viện Nhi đồng 2' 27/10/2017

Căn cứ thông báo số 1002/TB-NĐ2,  ngày 16/10/2017 của Bệnh viện Nhi Đồng 2...

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hân

Thông báo mời Điều dưỡng tham dự sơ tuyển vòng lý thuyết 14/10/2017

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các Điều dưỡng có tên sau đây đến tham dự buổi sơ tuyển vòng lý thuyết Thời gian: 10 giờ 00 ngày thứ tư 18 tháng 10 năm 2017 Địa điểm: Hội trường B Khi đi xin mang theo Chứng minh nhân dân.

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Thông báo mời Điều dưỡng tham dự sơ tuyển 02/10/2017

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các Điều dưỡng có tên sau đây đến tham dự buổi phổ biến nội dung chuẩn bị vòng sơ tuyển Thời gian: 13 giờ 30 ngày thứ sáu 06 tháng 10 năm 2017 Địa điểm: Hội trường A

Tác giả: Phòng Tổ chức

Thông báo mời Dược sĩ trung học tham dự sơ tuyển 30/05/2017

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các Dược sĩ trung học có tên sau đây đến tham dự vòng sơ tuyển Thời gian: 8 giờ 30  sáng ngày thứ năm 8 tháng 6 năm 2017 Địa điểm: Hội trường B- Bệnh viện Nhi Đồng 2 Khi đi thi xin vui...

Tác giả: Phòng Tổ chức

Mời Điều dưỡng mới tham gia sơ tuyển- vòng lý thuyết 26/05/2017

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các Điều dưỡng có tên theo danh sách tham dự Sơ tuyển Điều dưỡng mới- Vòng lý thuyết Thời gian: 13 giờ ngày thứ ba 30 tháng 5 năm 2017 Địa điểm: Hội trường B- Bênh viện Nhi Đồng 2 Xin vui lòng đem...

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Thông báo mời Bác sĩ tham dự đợt sơ tuyển 18/05/2017

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các Bác sĩ dự tuyển vị trí Bác sĩ Nội Nhi, Bác sĩ Ngoại Nhi đến tham dự đợt sơ tuyển . Thời gian: 8giờ sáng ngày thứ năm 25 tháng 5 năm 2017 (Lịch kiểm tra có điều chỉnh) Địa điểm: Hội...

Tác giả: Phòng Tổ chức

Thông báo mời Dược sĩ Đại học tham dự đợt sơ tuyển 18/05/2017

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các Dược sĩ dự tuyển vị trí Dược sĩ Đại học đến tham dự đợt sơ tuyển . Thời gian: 8giờ sáng ngày thứ năm 25 tháng 5 năm 2017 (Lịch kiểm tra có điều chỉnh) Địa điểm: Hội trường B Nội dung thi:...

Tác giả: Phòng Tổ chức

Thông báo mời Điều dưỡng tham dự sơ tuyển 17/05/2017

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các Điều dưỡng có tên sau đây đến tham dự buổi phổ biến nội dung chuẩn bị vòng sơ tuyển Thời gian: 13 giờ 30 ngày thứ sáu 19 tháng 5 năm 2017 Địa điểm: Hội trường A Hân hạnh được đón tiếp. Phòng...

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

<<  < 25 26 27 28 29 >  >>