Bấm vào hình để xem kích thước thật

Đánh giá khuynh hướng thể lực của học sinh trường cấp 1 trọng điểm Lương Định Của – quận 3

Ngày đăng:  04/07/2010

 
Lượt xem: 7795

Tống Thanh Sơn*, Võ Công Đồng**,Phạm Lê An**

 

TÓM TẮT

          Trường Lương Định Của là một trường trọng điểm cấp 1, nơi tập trung những học sinh ưu tú, cũng là nơi có áp lực rất lớn đối với sinh hoạt học tập của học sinh. Từ đó có thể có những tác động nhất định đến thời gian vận động, do vậy sẽ tác động không nhỏ đến sức khoẻ trẻ em.

Mục tiêu : Đánh giá khuynh hướng thể lực của học sinh trường cấp 1 trọng điểm Lương Định Của - quận 3 từ 2001 - 2005

Phương pháp : Nghiên cứu  đoàn hệ  và mô tả cắt ngang

Kết quả : Nghiên cứu 10917 học sinh trong 5 năm từ 2001-2005 chúng tôi nhận thấy:

- Béo phì: 25,9% là điểm chính trong các rối loạn về dinh dưỡng học sinh trường trọng điểm và cao hơn tỷ lệ béo phì chung. Với dư cân 21,7%.

              - Suy dinh dưỡng: 6,5% chiếm tỷ lệ thấp trong trường trọng điểm.

              - Chỉ số BMI trung bình: 17,10-18,78 kg/m2.

              - Tình trạng sâu răng: chiếm 39,4% .

              - Tình trạng giảm thị lực: 18,4%.

Kết luận : Học sinh có khuynh hướng: ít bị suy dinh dưỡng, các chỉ số dinh dưỡng có cải thiện, dư cân cao và béo phì có giảm nhưng vẫn ở mức cao, nam dễ béo phì hơn, ngược lại nữ dễ suy dinh dưỡng hơn, sâu răng có ít đi và ngày càng cận thị nhiều hơn.

 

SUMMARY

TO APPRECIATE THE INCLINATION OF THE STUDENTS’ PHYSICAL STRENGTH IN THE HIGH QUALITY ELEMENTERY  LUONG DINH CUA SCHOOL – IN 3 TH DISTRICT

FROM 2001 TO 2005

 

The high quality elementary Luong Dinh Cua school gathers excelent students, that brings pressure of studying to the students. It takes the students so much time to focus on their studying that they don’t have enough time for other activities. So it has bad effect on students’ health.

Objective: to appreciate the inclination of the students’ physical strength in the high quality elementary  luong dinh cua school – in 3 th district from 2001 to 2005.

Method: cohort and cross-sectimal study.

Results: Doing research on 10917 students in 5 years 2001 – 2005, we realize:

-   Obesity: 25.9 % which mainly cause malnutrition of students in high quality schools and higher than general rate of obesity. With hyper weight in excess is 21.7 %.

-   Hypotrophy: 6.5 % it takes low rate in high quality schools.

-   Index of average BMI: 17,10 – 18,78 kg/m2

-   Myopia: 18,4 %

-   Dental caries: 39,4%

Conclusion: In trend, students recently have low rate of Hypotrophy, the indices of nutrition have been improved, high rate of hyper weight in excess, Obesity decreasing but still in high rate. Boys get Obesity easily. On the other hand, girls get Hypotrophy easily. Dental caries has decreased while Myopia has been increasing.

 

(*)  : Bệnh viện Nhi Đồng 2

(**) : Bộ môn Nhi – Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

 

Đăng bởi: BS Tống Thanh Sơn

[Trở về]

Các tin khác