Bấm vào hình để xem kích thước thật

Mô hình bệnh tật tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (2005 – 2007)

Ngày đăng:  02/07/2010

 
Lượt xem: 17254

Võ Phương Khanh*, Trịnh Hữu Tùng*, Thái Thanh Tùng*.

 

TÓM TẮT

 Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm xác định mô hình bệnh tật tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2 trong thời gian ba năm từ 2005 đến 2007.

Phương pháp: Cắt ngang mô tả. Các loại bệnh được phân loại theo ICD 10 và số liệu được lưu trữ tại đơn vị vi tính của bệnh viện.

Kết quả: Bệnh nhân đến khám tại BV Nhi Đồng 2 mỗi năm tăng khoảng 15%. Năm 2007 Khoa Khám bệnh có hơn 1 triệu bệnh nhân. Hơn 60.000 bệnh nhân nhập viện trong năm 2007.

            Các nhóm bệnh thường gặp: Bệnh đường hô hấp 39,9%, Bệnh nhiễm trùng 28,2%, Bệnh đường tiêu hóa 8,9% và Bệnh bẩm sinh 4,3%.

             Mô hình tử vong: Bệnh bẩm sinh 43,9%, Bệnh chu sinh 18%, Bệnh nhiễm trùng 15,9% và Bệnh đường hô hấp 7,9%.

Kết luận: Mô hình bệnh tật tại BV Nhi Đồng 2 tương tự mô hình bệnh tật tại các nước đang phát triển. Các bệnh đường hô hấp, bệnh nhiễm trùng còn cao.

            Mô hình bệnh tử vong tại BV Nhi Đồng 2 đang ở giai đoạn trung gian để tiến đến một mô hình tử vong của các nước phát triển.

 

SUMMARY

THE PATTERN OF DISEASES AT CHILDREN’S HOSPITAL 2

 (2005 – 2007)


Objective: The goal of this current study is to define the pattern of diseases at Children’s Hospital 2 in three years 2005 – 2007.

Methods: descriptive cross-sectional study. Diseases are classified according to ICD 10, and data are collected  from   the Informatic Unit of the hospital.

Results:

            - The number of outpatients increase about 15 % each year. In 2007, the Outpatient Clinic received more than one million children.. More than 60,000 patients were hospitalized in 2007.

            - Four  groups of diseases with highest number of patients: diseases of the respiratory system 39.9%, infectious and parasitic diseases 28.2%, diseases of the digestive system 8.9%, and congenital malformations 4.3%.

            - Four  groups of diseases with highest mortality: congenital malformations 43.9%, diseases of perinatal period 18%, infectious and parasitic diseases 15.9% and diseases of the respiratory system 7.9%.

Conclusion: The pattern of diseases at Children’s Hospital 2 is similar to that of a developing country and the pattern of mortality is changing, it is at intermediate stage to become that  of a developed country.

 

 

(*) : Bệnh viện  Nhi Đồng 2

 

Đăng bởi: BS Võ Phương Khanh

[Trở về]

Các tin khác