Bấm vào hình để xem kích thước thật

Đặc điểm bệnh nhân thở máy có tim bẩm sinh tại khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi Đồng 2

Ngày đăng:  03/07/2010

 
Lượt xem: 8305

 

 Nguyễn Thị Ngọc Phượng*, Nguyễn Văn Đông*

 

TÓM TẮT:

Mục tiêu:

Đặc điểm bệnh nhân(BN) thở máy có tim bẩm sinh từ 1-15 tuổi tại khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 06/2007 đến tháng 08/2008 như thế nào?

Phương pháp: Tiền cứu và hồi cứu mô tả hàng loạt ca.

Kết quả: cho thấy có 24 trẻ trong lô nghiên cứu thoả các tiêu chuẩn

Tỉ lệ BN có tim bẩm sinh tử vong sau thở máy (58,3%), tỉ lệ BN có tim bẩm sinh không tử vong sau thở máy (41,7%).

Tỉ lệ BN tử vong có tim bẩm sinh tím (100%), tim bẩm sinh không tím (41,17%), có biến chứng suy tim (58,33%). Ngoài ra tỉ lệ tử vong trên BN tim bẩm sinh có nhiễm trùng hô hấp (56,52%), nhiễm trùng tiểu (0%), suy thận cấp (33,33%), tiêu chảy cấp hoặc tiêu chảy nhiễm trùng (100%), thiếu máu (28,57%), suy dinh dưỡng (60%) và dị tật khác đi kèm như sinh non (33%), Down (33,33%), bệnh lý thần kinh (100%), khác(100%), không bệnh lý đi kèm (62,5%).

Kết luận:Tỉ lệ tử vong trên BN có tim bẩm sinh cao nhất ở nhóm tim bẩm sinh tím có tuần hoàn phổi giảm, kế đến là tim bẩm sinh có tuần hoàn phổi tăng và cung động mạch phổi phồng.Tỉ lệ tử vong càng cao ở nhóm BN tim bẩm sinh thở máy với cài đặt thông số ban đầu càng cao.Chỉ cần 1 yếu tố ảnh hưởng đến BN có tim bẩm sinh đang thở máy cũng làm nặng hơn tình trạng của BN dẫn đến tỉ lệ tử vong cao

 

SUMMARY

THE CHARCTERISTICS  OF THE PATIENTS WHO HAVE THE CONGENITAL HEART DISEASES AND ARE SUPPORTED WITH MECHANICAL VENTILATION IN CARDIOLOGY DEPARTMENT, CHILDREN’S HOSPITAL no.2

 

Objective: The characteristics of the patients who have the congenital heart diseases and are supported with mechenical ventilation in cardiology deparment,the 2nd Children Hospital,from 06/2007 to 08/2008.

Methods: Prospective with report many cases.

Results: There are 24 patients in our research population which have all our criteria.The mortality rate of the patients with congenital heart diseases after supporting mechenical ventilation(58.3%), The survival rate of of the patients with congenital heart diseases after supporting mechenical ventilation(41.7%)

The mortality rate of the patients with cyanotic heart diseases(100%),acyanotic congenital heart defects(41.17%),heart failure(58.33%).Besides the mortality rate of the patients with congenital heart diseases which have respiratory infection(56.52%),infection of the urine tract(0%),acute renal failure(33.33%),acute or infectous diarrhoea(100%),anaemia(28.57%),malnutrition(60%) and accompanied disorders such as premarure(33%),Down(33.33%),nervous disorder(100%),others(100%) and no accompanied disorders(62.5%).

Conclusion: The mortality rate of the patients with mechenical ventilation is highest in the ones with cyanotic heart diseases and decreased pulmonary blood flow,then the ones not only congenital heart diseases but also increased pulmonary blood flow and  the main pulmonary artey is prominent.The higher primary setting  is,the higher mortality rate in the patients who have the congenital heart diseases and are supported with mechenical ventilation is.Therefore,when there is  any  affective factor, it results in the worse state in the patients who have the congenital heart diseases and are supported with mechenical ventilation.

 

(*) : Bệnh viện Nhi Đồng 2

 

Đăng bởi: BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng

[Trở về]

Các tin khác