Bấm vào hình để xem kích thước thật

Hội chứng Urê huyết – tán huyết tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (2000 – 2005)

Ngày đăng:  02/07/2010

 
Lượt xem: 10079

 

Nguyễn Thị Hạnh Lê*, Dương Minh Điền**, Hòang Thị Diễm Thúy***

 

TÓM TẮT

 Mục tiêu : Khảo sát tần suất, đặc điểm và kết quả điều trị của hội chứng Urê huyết tán huyết ( HUT ).

Phương pháp : Hồi cứu từ năm 2000 – 2005 trên tất cả trẻ nhập viện Nhi Đồng 2 được chẩn đoán HUT.

Kết quả : Có 6 ca được chẩn đoán HUT. 80% có liên quan đến tiền triệu tiêu chảy. Hầu hết có tổn thương tế bào gan. 50% có suy thận nặng phải lọc máu.

Kết luận :  Bệnh cảnh lâm sàng thường nặng lúc đầu,  tuy nhiên tỉ lệ hồi phục sau điều trị cao. Tiên lượng lâu dài phụ thuộc chức năng thận. Cần có thêm nghiên cứu quy mô hơn để khảo sát tương quan của bệnh cảnh HUT nặng với các biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng.

 

SUMMARY

 HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME IN CHILDREN’S HOSPITAL No2 FROM 2000 TO 2005

 

Objectives : Estimating rate, describing clinical features and outcome of hemolytic uremic syndrome (HUS) .

Methods:  Retrospective study on hemolytic uremic syndrome  at Pediatrics hospital No 2 from 2000 to 2005.

Results: 6 cases has been found. 80% cases are involved to prodromic diarrhea. Almost patients present hepatocellular destruction. 50% cases required dialysis.

Conclusion: The initial clinical features had been  usually critical but their outcome were good. Long pronostic is depended  on renal function many years later. Larger studies should have been required in order to investigate the relations between severe form of HUS and clinical manifestations.

 

(*)   :   Bệnh viện Nhi Đồng 2

(**) :   Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

(***) :   Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh


 

Đăng bởi: BS Nguyễn Thị Hạnh Lê

[Trở về]

Các tin khác