Bấm vào hình để xem kích thước thật

Ứng dụng của phẫu thuật nội soi trong tiết niệu học tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

Ngày đăng:  07/07/2010

 
Lượt xem: 7925

 

Nguyễn Văn Quang*, Phạm Ngọc Thạch*, Ngô Tấn Vinh*, Phan Tấn Đức*

 

TÓM TẮT

Mục tiêu: Mô tả kết quả bước đầu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị bệnh lí hệ niệu ở trẻ em tại bệnh viện Nhi Đồng 2

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu mô tả

Kết quả: Ứng dụng phẫu thuật nội soi từ năm 2005 tới nay, tại khoa Niệu bệnh viện Nhi Đồng 2 đã thực hiện được 56 tinh hoàn không sờ thấy, 4 ca cắt tuyến thượng thận, 7 ca cắt chỏm nang thận, 5 ca thận đa nang, 1 ca thận teo có biến chứng CHA, 25 van niệu đạo, 15 ca túi sa niệu quản. Tất cả các bệnh nhân đều được theo dõi ít nhất là 6 tháng sau mổ. Nhìn chung kết quả phẫu thuật tốt, sẹo mổ đẹp, thẩm mỹ, bệnh nhân xuất viện sớm. Phẫu thuật nội soi cho kết quả tốt trong phẫu thuật niệu nhi.

Kết luận: Phẫu thuật nội soi trong điều trị bệnh niệu nhi tại bệnh viện Nhi Đồng 2 bước đầu cho kết quả tốt.

 

ABSTRACT

INITIAL APPLICATION OF ENDOSCOPIC SURGERY IN PEDIATRIC UROLOGY AT CHILDREN’S HOSPITAL 2

Nguyen Van Quang*, Pham Ngoc Thach*, Ngo Tan Vinh*, Phan Tan Duc*

 

Objectives: Describe the results of initial application of endoscopic surgery in pediatric urology at Children’s Hospital 2 in Ho Chi Minh City, Vietnam. 

Methods: Retrospective study

Results: Endoscopic surgery has been applied at Children’s Hospital 2 in Ho Chi Minh City, Vietnam since 2005. This method of surgery has been used to operate 56 cases of undescended testis, 4 cases of adrenalectomy, 7 cases of unroofing of simple renal cyst, 5 cases of polycystic kidney hypoplasic disease, 25 cases of posterior urethral valve, 15 cases of ureterocele. All patients have been monitored for at least 6 months after surgery. Endoscopies are generally painless, although they may still be uncomfortable for the patient. Compared with the stress experienced by the body in a full surgical procedure, an endoscopy is simple and low risk. Other advantages include a much smaller scar or even no scar, quick recovery time, less time in hospital.

Conclusion: The initial application of endoscopic surgery in pediatric urology at Children’s Hospital 2 in Ho Chi Minh City, Vietnam has brought good results.

 

(*) Bệnh viện Nhi Đồng 2

     Tác giả chính : BS. Nguyễn Văn Quang - Khoa Thận Niệu

   

 

Đăng bởi: BS Nguyễn Văn Quang

[Trở về]

Các tin khác