Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá “Quyền khai thác Dịch vụ phục vụ, phụ trợ: Dịch vụ Căn tin và Quầy bách hóa phục vụ nhu cầu của bệnh nhân, thân nhân bệnh và Cán bộ viên chức, người lao động”

Ngày đăng:  06/06/2024

 
Lượt xem: 909

Bệnh viện Nhi đồng 2 thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá “Quyền khai thác Dịch vụ phục vụ, phụ trợ: Dịch vụ Căn tin và Quầy bách hóa phục vụ nhu cầu của bệnh nhân, thân nhân bệnh và Cán bộ viên chức, người lao động”

(theo Thông báo số 1227/TB-BVNĐ2 ngày 28/05/2024)

Chi tiết xin xem file đính kèm:

- Thông báo số 1302/TB-BVNĐ2

Đăng bởi: P.Hành chính quản trị

[Trở về]

Các tin khác