Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Hàng Hóa Thuộc Danh Mục Thuốc Mua Sắm Năm 2024 - 2025 (Lần 2) Của BV Nhi Đồng 2

Ngày đăng:  04/06/2024

 
Lượt xem: 1520

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có kế hoạch xây dựng Danh mục thuốc chuẩn bị cho công tác đấu thầu rộng rãi 2024-2025 (lần 2)

Kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp các mặt hàng trên tham gia gửi báo giá về bệnh viện Nhi Đồng 2 với nội dung cụ thể như trong file đính kèm

File đính kèm:

- Số 68/TB-KD

Đăng bởi: Khoa Dược

[Trở về]

Các tin khác