Bấm vào hình để xem kích thước thật

Quyết Định Về Việc Phê Duyệt Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu. Gói Thầu "Mua Sắm Vật Tư - Hóa Chất Y Tế Năm 2023-2024"

Ngày đăng:  06/02/2024

 
Lượt xem: 1074

Bệnh viện Nhi Đồng 2 kính mời các nhà thầu nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu "Mua sắm vật tư - Hóa chất y tế năm 2023-2024"

File đính kèm

- Số 87/QĐ-BVNĐ2

Đăng bởi: P. Vật tư - Thiết bị y tế

[Trở về]

Các tin khác