Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông Báo Mời Thầu Gói Thầu

Ngày đăng:  16/03/2023

 
Lượt xem: 2079

Bệnh viện Nhi Đồng 2 tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm lọ lấy mẫu đàm và bộ hút đàm kín

Kính mời các nhà thầu nộp E-HSDT theo thời gian và địa điểm như trong thông báo đính kèm

File đính kèm: Số 350/TB-BVNĐ2

Đăng bởi: P. Vật tư - Thiết bị y tế

[Trở về]

Các tin khác