Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông Báo Tuyển Dụng

Ngày đăng:  07/03/2023

 
Lượt xem: 6260

Bệnh viện tiếp tục tuyển dụng các vị trí sau

 
 
 
 
 
 
 
 
  • Thông báo tuyển dụng ngày 08/02/2023 => Vẫn tiếp tục nhận hồ sơ các vị trí 4,6,8,9 (Chuyên viên; Nhân viên hành chính khoa; Nhân viên nhập liệu, hướng dẫn; Hộ lý (bảo mẫu))

Xem thông tin tại đây: http://www.benhviennhi.org.vn/news/detail/6619/thong-bao-tuyen-dung-ngay-08022023.html

 

  • Thông báo tuyển dụng điều dưỡng chăm sóc

Xem thông tin tại đây: http://www.benhviennhi.org.vn/news/detail/6611/thong-bao-tuyen-dung-ngay-31012023.html

Đăng bởi: P. Tổ chức cán bộ

[Trở về]

Các tin khác