Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông báo Mời chào giá gói thầu 'Cung cấp và lắp đặt Hệ thống khí sạch vô khuẩn phục vụ Đơn vị ghép tế bào tại BV.NĐ2'

Ngày đăng:  27/09/2022

 
Lượt xem: 685

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu - gói thầu Cung cấp và lắp đặt Hệ thống khí sạch vô khuẩn phục vụ Đơn vị ghép tế bào tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (Chi tiết hạng mục trong Phụ lục đính kèm).
Kính mời các đơn vị/ nhà cung cấp Cung cấp và lắp đặt Hệ thống khí sạch vô khuẩn phục vụ Đơn vị ghép tế bào tại Bệnh viện Nhi đồng 2 gửi hồ sơ mời chào giá về Phòng Hành chính Quản trị...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

📋 File đính kèm: Thông báo mời chào giá + phụ lục đính kèm.

Trân trọng.


 

 

Đăng bởi: Hân Nguyễn

[Trở về]

Các tin khác