Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Các Mặt Hàng Vật Tư Y Tế - Y Dụng Cụ

Ngày đăng:  26/09/2022

 
Lượt xem: 1041

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu mua vật tư y tế - y dụng cụ

Kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp mặt hàng theo danh mục sau tham gia gửi báo giá về Bệnh viện Nhi Đồng 2

Thông báo: File đính kèm

Phụ lục: File đính kèm

Đăng bởi: Ân Lương

[Trở về]

Các tin khác