Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông báo về việc gia hạn thời gian mời chào thẩm định giá thiết bị y tế

Ngày đăng:  24/06/2022

 
Lượt xem: 737

Ngày 21/06/2022, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã ban hành Thông báo số 1180/TB-BVNDD2 về việc mời chào thẩm định giá thiết bị y tế, với các thông tin chính như trong file đính kèm

Nay bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo gia hạn thời gian mời chào thẩm định giá đến 16 giờ 00 phút ngày 04/07/2022

Kính mời đại diện các đơn vị nộp bản báo giá trong thời gian và địa điểm như trong thông báo

File đính kèm

Đăng bởi: Ân Lương

[Trở về]

Các tin khác