Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông báo về việc mời chào thẩm định giá thiết bị y tế

Ngày đăng:  21/06/2022

 
Lượt xem: 1860

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch thẩm định giá các thiết bị y tế

Kính mời các đơn vị tham gia chào giá theo thông báo đính kèm

Thông báo

Đăng bởi: Ân Lương

[Trở về]

Các tin khác