Bấm vào hình để xem kích thước thật

Bảo vệ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Ngày đăng:  30/11/2020

 
Lượt xem: 8026

Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV lại càng dễ bị tổn thương hơn. Việc kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đang là tệ nạn của xã hội. Cộng đồng thay đổi quan điểm sẽ giúp cho trẻ bị nhiễm ảnh hưởng bởi HIV được phát triển toàn diện hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có cuộc sống tốt hơn, thời gian qua, Chính phủ đã xây dựng nhiều chương trình, đề án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong đó có trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS nói riêng giúp các em có thể tiếp cận sớm với các dịch vụ chăm sóc và điều trị, can thiệp kịp thời...

 

 

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=GSBIQ7xZhEU

 

 

Đăng bởi: Hân Nguyễn

[Trở về]

Các tin khác