Bấm vào hình để xem kích thước thật

Đẩy xe lăn an toàn

Ngày đăng:  13/10/2019

 
Lượt xem: 4920

Người bị hạn chế vận động có thể không thể tự mình đẩy xe lăn được. Nếu Bạn hỗ trợ ai đó với cái xe lăn, điều quan trọng là Bạn tuân theo hướng dẫn an toàn.

Để đẩy xe an toàn, Bạn nên:

  • Lập kế hoạch đường đi của Bạn, cân nhắc những trở ngại có thể..
  • Tránh cửa hẹp, những bước, nhánh rẽ thấp, sàn trơn trợt và đường mòn dốc.
  • Khi đẩy, đứng gần với xe lăn. Hãy đẩy xe với toàn bộ trọng lượng cơ thể.
  • Khi đẩy, hãy giữ hai cánh tay của Bạn gần với cơ thể Bạn và khuỷu tay của Bạn cong lại.
  • Khi ngừng, hãy bảo đảm rằng khoá xe đã được bật lên.
  • Để cho khoá sát toàn bộ, hãy đẩy chúng cho đến khi nghe tiếng “click”.

Đăng bởi: ĐD Liên Kim (theo Loddon Mallee Regional Palliative Care Consortium)

[Trở về]

Các tin khác