Bấm vào hình để xem kích thước thật

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế

Ngày đăng:  25/05/2018

 
Lượt xem: 1614

Căn cứ Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

 

 

Đăng bởi: Hân Nguyễn

[Trở về]

Các tin khác