Bấm vào hình để xem kích thước thật

Nếu con của bạn lúc nào cũng ăn

Ngày đăng:  09/06/2015

 
Lượt xem: 5033

Nếu con bạn dường như luôn luôn muốn ăn, bạn có thể cần  tìm ra liệu rằng ước muốn ăn là thực thể hay là xúc cảm.

Hãy dạy cho con của bạn đánh giá chỉ số đói theo thang điểm từ 1( rất đói) đến 10( hoàn toàn hài lòng).như thế nào. Con của bạn nên bắt đầu ăn khi chỉ số đói là 2 hoặc 3, và ngưng khi chỉ số lên tối 7.

Đừng để cho con của bạn đợi để ăn, điều này có thể đưa đến ăn quá mức.

Nếu chỉ số đôi của con bạn là 5, trẻ có thể cần ăn vì lí do xúc cảm. Hãy hỏi con của bạn cảm nhận như thế nào.

Hãy nói với con của bạn về những cách khác để điều chỉnh cảm xúc, như là chơi trò chơi hoặc giải quyết vấn đề phiền toái nào đó.

Đăng bởi: ĐD Liên Kim ( theo American Academy of Family Physician )

[Trở về]

Các tin khác