Bấm vào hình để xem kích thước thật

Mời tham dự phỏng vấn

Ngày đăng:  08/01/2015

 
Lượt xem: 10796

- Danh sách bs ngoại nhi, bs cận lâm sàng ; bs nội nhi ( có số thứ tư 01-05 ) : có mặt lúc 8h00 ngày 13/01/2015 tại VP PIC
- BS nội nhi ( có số thứ tự 06-17 ) có mặt lúc 13h00 ngày 13/01/2015 tại VP PIC
- BS nội nhi ( có số thứ tự 18-30 ) có mặt lúc 8h00 ngày 14/01/2015 tại VP PIC
 
* BS chưa bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia thì nộp bổ sung

 

Đăng bởi: Nguyễn Thanh Ngà

[Trở về]

Các tin khác