Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông báo mời các ứng viên Điều dưỡng trung học tham dự vòng sơ tuyển

Ngày đăng:  19/12/2014

 
Lượt xem: 8378

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính mời các Điều dưỡng có tên theo danh sách có mặt

Tại Hội trường B lúc 13 giờ ngày thứ hai 22 tháng 12 năm 2014

Nội dung: phổ biến nội dung kiểm tra sơ tuyển

Trân trọng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng bởi: Phòng Điều dưỡng

[Trở về]

Các tin khác