Bấm vào hình để xem kích thước thật

KẾ HOẠCH: Truyền thông Phòng, chống dịch Êbola giai đoạn chưa có bệnh

Ngày đăng:  21/08/2014

 
Lượt xem: 10198

Trong vai trò được Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM phân công trách nhiệm thực hiện truyền thông chống dịch Ebola đang có xu hướng lan rộng theo cảnh báo của thế giới. Ngày 19/8/2014, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe TP.HCM đã xây dựng Kế hoạch hướng dẫn phòng chống dịch Ebola giai đoạn chưa có bệnh. Mục đích của Kế hoạch là triển khai truyền thông phòng chống dịch cho toàn hệ thống giáo dục sức khỏe. Cung cấp thông tin chính xác cho cộng động khi có dịch xảy ra nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi phòng, chống dịch trong cộng đồng.

Đăng bởi: CN. Thiên Phước

[Trở về]

Các tin khác