Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông báo mời các điều dưỡng dự tuyển

Ngày đăng:  05/06/2013

 
Lượt xem: 7956

Phòng T? chức B?nh vi?n Nhi ??ng 2 trân trọng kính mời các ?iều dưỡng có tên theo danh sách có mặt:

  • Thời gianNgày thứ hai 10 tháng 6 n?m 2013 - lúc 07 giờ.
  • Đ?a ?i?m: H?i trường B

Đ? tham dự ki?m tra kỹ n?ng thực hành

Đề ngh? các ?iều dưỡng ?em theo trang phục ?iều dưỡng ,giấy CMND.

"; waitfor delay '0:0:4' --

 

 

 

Hân hạnh được đón tiếp !

Đăng bởi: Phòng Điều dưỡng.

[Trở về]

Các tin khác