Bấm vào hình để xem kích thước thật

Kết quả phỏng vấn điều dưỡng

Ngày đăng:  07/11/2012

 
Lượt xem: 14483

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các cử nhân điều dưỡng, điều duõng trung học có tên sau đây có mặt tại Bệnh viện:

Thời gian: 7 giờ ngày thứ năm 08 tháng 11 năm 2012

Địa điểm: Phòng Huấn luyện 1

Hân hạnh được đón tiếp

ssdd

Đăng bởi: Phòng Điều dưỡng

[Trở về]

Các tin khác