Bấm vào hình để xem kích thước thật

Methotrexate trong điều trị u xương ác tính ở trẻ nhỏ và thanh thiếu niên

Ngày đăng:  01/02/2012

 
Lượt xem: 3411

Đặt vấn đề

Phần lớn các phác đồ điều trị u xương ác tính đều dựa vào sự kết hợp các thuốc doxorubicin, cisplatin, methotrexate (MTX) và/hoặc ifosfamide, trong đó MTX dường như là một trong những thuốc hoạt động mạnh nhất. Tuy nhiên theo tài liệu chứng minh điều này chưa rõ ràng.

Mục tiêu

So sánh hiệu quả điều trị bệnh u xương ác tính có bao gồm methotrexate và không bao gồm methotrexate ở trẻ em và thanh thiếu niên (<21 tuổi)

 

Tra cứu

Tra cứu tài liệu từ “the Cochrane Central Register of Controlled Trials”, thư viện Cochrane (số 4, năm 2010), MEDLINE (1966 đến 1.2011) và EMBASE (1980 đến tháng 1.2010), lấy từ các bài báo liên quan, dữ liệu từ các thử nghiệm liên tục.

 

Tiêu chí chọn lựa

Thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng hoặc thử nghiệm lâm sàng có kiểm soát so sánh hiệu quả điều trị có MTX và không có MTX ở trẻ bị u xương ác tính.

 

Thu thập dữ liệu và phân tích

Hai nhà nghiên cứu độc lập thực hiện: một lấy dữ liệu và đánh giá chất lượng, người còn lại kiểm tra

 

Kết quả chính

Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ nghiên cứu nào trong đó nói lên sự khác biệt về hiệu quả điều trị giữa các nhóm điều trị có hay không có sử dụng MTX.

Chúng tôi chỉ xác định được một nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng so sánh MTX với cisplatin (n=30 trẻ). Nguy cơ chênh lệch trong nghiên cứu này khó đánh giá do thiếu báo cáo. Nghiên cứu không đánh giá được về tỷ lệ sống sót, không có bằng chứng cho thấy sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ đáp ứng (tỷ lệ phá hủy khối u) giữa MTX và cisplatin (RR=0.44, 95% CI 0.17 đến 1.13, p=0.09). MTX về độc tính thì ít hơn nhưng điều trị với cisplatin cải thiện chất lượng cuộc sống tốt hơn.

 

Kết luận

Không có kết luận chính xác nào về tác dụng chống khối u, độc tính, cải thiện chất lượng cuộc sống khi kết hợp thêm MTX điều trị trẻ ung thư xương ác tính. Chỉ có một nghiên cứu so sánh điều trị với MTX với cisplatin, không có kết luận chính xác nói về hiệu quả của các thuốc này khi điều trị ở trẻ em và thanh thiếu niên bị ung thư xương ác tính. Ngày nay cách điều trị đơn lẻ không còn hiệu quả. Dựa trên những bằng chứng hiện tại chúng tôi không thể đưa ra những kiến nghị về cách sử dụng MTX trong thực hành lâm sàng. Cần những nghiên cứu chất lượng cao hơn nghiên cứu những vấn đề này.

Nguồn: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006325.pub3/abstract

Đăng bởi: DS. Ngọc Quỳnh

[Trở về]

Các tin khác