Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông tư 22 của Bộ Y tế về qui định tổ chức và hoạt động của Khoa Dược

Ngày đăng:  28/10/2011

 
Lượt xem: 119607

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Đăng bởi: Phòng KHTH

[Trở về]

Các tin khác