Thông Báo: Thực hiện theo quyết định số 17/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh ngày 09/5/2014. Kể từ ngày 01/6/2014 Bệnh viện Nhi đồng 2 sẽ áp dụng mức giá viện phí mới theo thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC.

Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông tư 22 của Bộ Y tế về qui định tổ chức và hoạt động của Khoa Dược

Ngày đăng:  28/10/2011

 
Lượt xem: 17447

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Đăng bởi: Phòng KHTH

[Trở về]

Các tin khác