Văn Bản

Quyết định số 2554/QĐ-BYT ngày 19/7/2011 về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh tay-chân-miệng 22/07/2011

Hướng dẫn Chẩn đoán, điều trị bệnh tay - chân - miệng

Tác giả: Phòng KHTH

Quyết định số 2078/QĐ-BYT ngày 23/6/2011 về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị cúm mùa. 21/07/2011

Cúm mùa là một bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính do virus cúm gây nên. Bệnh xảy ra hàng năm, thường vào mùa đông xuân. Bệnh lây nhiễm trực tiếp từ người bệnh sang người lành thông qua các giọt bắn nhỏ khi nói chuyện, khi ho, hắt hơi....

Tác giả: Phòng KHTH

Thông tư số 07/2011/TT-BYT của Bộ Y tế, ngày 26 tháng 01 năm 2011 về Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện 04/07/2011

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, Bộ Y tế hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện như sau: Xem chi tiết tại đây

Tác giả: Ban website

Thông tư 08 - Bộ Y tế hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong các bệnh viện 04/07/2011

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC DINH DƯỠNG, TIẾT CHẾ TRONG BỆNH VIỆN Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Bộ Y tế hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết...

Tác giả: Ban website

Kế hoạch triển khai chương trình phòng chống thiếu vitamin A năm 2011 09/05/2011

Tài liệu dành cho cán bộ phụ trách chương trình tại Quận/Huyện - Phường/ Xã và Bệnh viện/ Trung tâm có khoa Sản - Nhi

Tác giả: Phòng KHTH

Thông báo nghĩ Lễ 30/4 và 1/5 28/04/2011

 

Tác giả: Phòng KHTH

Tập huấn hướng dẫn tiếp nhận, thu dung,chẩn đoán và điều trị cúm A (H1N1 và H5N1) 06/04/2011

Thực hiện theo kế hoạch phòng chống bệnh cúm A/H1N1, H5N1 của bệnh viện Nhi Đồng 2, kế hoạch số 4188/KH-UBND ngày 17/08/2009 của Ủy Ban Nhân Dân  và công văn số  1275/SYT – NVY của Sở Y tế gửi BV.NĐ2, Phòng Kế hoạch Tổng hợp phối hợp với Khoa...

Tác giả: Phòng KHTH

Luật khám bệnh, chữa bệnh 28/03/2011

  Luật số 40/2009/QH12 quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; quy định chuyên môn kỹ thuật trong...

Tác giả: Ban Website BV.NĐ2

Luật Cán bộ, công chức 01/01/2010

Quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.  

Tác giả: Ban Website BV.NĐ2

<<  < 13 14 15 16 >