Văn Bản

Tập huấn hướng dẫn tiếp nhận, thu dung,chẩn đoán và điều trị cúm A (H1N1 và H5N1) 06/04/2011

Thực hiện theo kế hoạch phòng chống bệnh cúm A/H1N1, H5N1 của bệnh viện Nhi Đồng 2, kế hoạch số 4188/KH-UBND ngày 17/08/2009 của Ủy Ban Nhân Dân  và công văn số  1275/SYT – NVY của Sở Y tế gửi BV.NĐ2, Phòng Kế hoạch Tổng hợp phối hợp với Khoa...

Tác giả: Phòng KHTH

Luật khám bệnh, chữa bệnh 28/03/2011

  Luật số 40/2009/QH12 quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; quy định chuyên môn kỹ thuật trong...

Tác giả: Ban Website BV.NĐ2

Luật Cán bộ, công chức 01/01/2010

Quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.  

Tác giả: Ban Website BV.NĐ2

Luật Bảo hiểm y tế 01/07/2009

Quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia...

Tác giả: Ban Website BV.NĐ2

<<  < 13 14 15