Bảng giá khám chữa bệnh BHYT áp dụng từ ngày 15/7/2018 16/07/2018

Ngày 30/05/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp.

Tác giả: Hân Nguyễn

Bảng giá viện phí mới (Áp dụng từ ngày 26/12/2016) 23/12/2016

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá viện phí mới được áp dụng kể từ ngày 26/12/2016.  

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hân