Bảng giá viện phí theo yêu cầu áp dụng tại bệnh viện Nhi đồng 2 (Áp dụng kể từ ngày 01/6/2015) 20/08/2014

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá viện phí theo yêu cầu áp dụng tại bệnh viện kể từ ngày 01/6/2015.

Tác giả: CN. Thiên Phước