Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông tư 37/2014/TT-BYT Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ngày đăng:  05/01/2015

 
Lượt xem: 9448

Cuối tháng 11/2014, Bộ Y tế ban hành Thông tư 37/2014/TT-BYT hướng dẫn một số nội dung liên quan đến chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT). Theo đó:

– Người bệnh có thẻ BHYT được chuyển tuyến khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế;

 

– Người tham gia BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã chuyển tuyến đến bệnh viện huyện hạng I, II thuộc huyện nơi người tham gia BHYT cư trú được xác định là đúng tuyến;

 

– Từ 01/01/2016, người tham gia BHYT được quyền khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh tương đương trong cùng địa bàn tỉnh với cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu;

 

– Trường hợp cấp cứu, sau giai đoạn điều trị cấp cứu, người bệnh được chuyển vào điều trị nội trú tại các khoa của cơ sở khám chữa bệnh nơi tiếp nhận người bệnh hoặc cơ sở khám chữa bệnh khác để tiếp tục điều trị theo yêu cầu chuyên môn.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015 và thay thế Thông tư 10/2009/TT-BYT.

(Nguồn: Cục Quản lý khám chữa bệnh)

Xem đầy đủ nội dung Thông tư đính kèm:

 

 

 

 

 

 

Đăng bởi: CN. Thiên Phước

[Trở về]

Các tin khác