Bấm vào hình để xem kích thước thật

Effectiveness of chest physiotherapy in infants hospitalized with acute bronchiolitis : A multicenter randomized,controlled trial

Ngày đăng:  18/04/2011

 
Lượt xem: 6683

Đăng bởi: BS.Trần Thị Xuân - Khoa DV2

[Trở về]

Các tin khác