Bảng giá Vaccin tiêm chủng (Cập nhật ngày 21/4/2017) 21/04/2017

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về giá Vaccin tiêm chủng áp dụng tại bệnh viện:

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hân

Bảng Giá thuốc chủng ngừa 02/11/2015

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá Vaccin tiêm chủng áp dụng tại bệnh viện năm 2015 .   Quý phụ huynh có thể cập nhật tình hình thuốc tiêm ngừa tại đường link sau:...

Tác giả: CN. Thiên Phước