Bấm vào hình để xem kích thước thật

Bảng giá viện phí mới (Áp dụng từ ngày 26/12/2016)

Ngày đăng:  23/12/2016

 
Lượt xem: 45888

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá viện phí mới được áp dụng kể từ ngày 26/12/2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Số

  TT

                  NỘI DUNG

XEM

 hoặc

TẢI

 VỀ

     1 

 

Quyết định về việc Ban hành Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC và thông tư số 50/2014/TT-BYT tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

 

     2 

 

Bảng giá danh mục dịch vụ kỹ thuật tương đương mẫu 1

 

      3 

 

Bảng giá danh mục dịch vụ kỹ thuật tương đương mẫu 2

 

     4 

 

Bảng giá dịch vụ khám bệnh

(theo thông tư liên tịch 37//TTLT-BYT-BTC)

 

     5 

 

Bảng giá ngày giường bệnh

(theo thông tư liên tịch 37//TTLT-BYT-BTC)

 

 

 

Đăng bởi: Nguyễn Thị Thu Hân

[Trở về]

Các tin khác