Bấm vào hình để xem kích thước thật

Danh mục Dịch vụ kĩ thuật theo Thông tư liên tịch 04 - BYT - BTC

Ngày đăng:  05/04/2016

 
Lượt xem: 9912

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi Danh mục Dịch vụ kĩ thuật  theo Thông tư liên tịch 04 -  BYT - BTC

Vui lòng nhấp chọn vào đường dẫn:  "DANH MỤC DỊCH VỤ KĨ THUẬT THEO THÔNG TƯ 04 -BYT-BTC" để xem và tải về toàn bộ bảng giá như sau:

 

 

 

Đăng bởi: Ban website

[Trở về]

Các tin khác