Bấm vào hình để xem kích thước thật

Bảng giá viện phí theo Hướng dẫn Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC (Áp dụng kể từ ngày 01/3/2016)

Ngày đăng:  01/03/2016

 
Lượt xem: 37258

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá viện phí theo Hướng dẫn Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC được áp dụng kể từ ngày 01/03/2016.

Vui lòng nhấp chọn vào đường dẫn:  "BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ THEO THÔNG TƯ 37/2015/TTLT-BYT-BTC" để xem và tải về toàn bộ bảng giá như sau:

 

 

 

 

 

Đăng bởi: CN. Thiên Phước

[Trở về]

Các tin khác